Het proteïnedieet en diabetes

Buiten dat een proteïne/eiwitdieet u helpt om het hongergevoel onder controle te houden en te zorgen voor een snel spierherstel na een (sport) inspanning zal het ook zorgen voor extra vetverbranding. Om de simpele reden dat spieren vet verbranden als brandstof.

Op de vraag of iemand met diabetes ook een proteïnedieet kan volgen kan men voorzichtig met ‘ja’ antwoorden. Vanzelfsprekend zal dit in overleg met de behandeld arts dan wel huisarts moeten gebeuren. Feit is wel dat het proteïnedieet zo goed als zeker positief zal bijdragen aan de onder controle houden van uw bloedsuikerspiegel. Ook zal er overlegt moeten worden met de arts of de medicijnen samen met het dieet ingenomen kunnen en mogen worden. Maar ook hier zal het gewichtsverlies en de positievere bloedsuikerspiegel invloed op hebben. 

Uit testen* met personen die diabetes type 2 hadden is gebleken dat ze na het consumeren van dat ze een veel hogere insuline afgifte hadden na het eten van een maaltijd zonder proteïne dan na het eten van dezelfde maaltijd met proteïnepoeder in de aardappelen gemengd. Hiermee kan men concluderen dat het effect van proteïne inname kan zijn dat de medicatie inname die gepaard gaat met diabetes omlaag kan. Verder onderzoek moet dit nog extra bevestigen.

  • *Overgenomen uit: American Journal of Clinical Nutrition issue 2005